Резултатите от търсенето ви
 • Работата с Агенция ще ви спести време, ние познаваме пазара и технологията на една сделка по – добре от Вас, защото правим само това, всеки ден.
 • Умеем да отсяваме фалшивите от истинските оферти;
 • Знаем къде са „подводните камъни”;
 • Можем да направим пазарен анализ и определим реалната на цена на имота, който искате да продадете или закупите, на базата на осъществени сделки, с реалните им цени, а не цените, на които имотите се рекламират;
 • Ще Ви дадем съвет какво да направите за да продадете по – бързо имота си;
 • Ще Ви кажем какви документи да подготвите при продажба или ще ги изготвим от Ваше име, така ще спестите време и лутане по институциите;
 • Ще Ви помогнем в преговорите, много често третата неутрална страна служи като буфер за евентуалните неразбирателства между Купувач и Продавач, ние сме тренирани и опитни в медиацията;
 • Ще изготвим Предварителния договор за покупко – продажба;
 • Ще Ви придружим и при удостоверяването на сделката пред Нотариус;
 • Ще Ви помогнем и ако имате нужда от кредитиране със съвет и препоръки;
 • Вашето време и спокойсктвие си струват парите, които ще заплатите като възнаграждение на Агенцията, повярвайте ни.
 • най – вече, правилно ли е определена цената на имота Ви;
 • до колко активен е сегментът, в който се намира в момента имота Ви (градски, селски, ваканционен, бизнес и тн);
 • приведен ли е в търговски вид;
 • правилно ли е изготвена и позиционирана рекламата Ви;

Ако всичко изброено по – горе е налице, най – бързата ни продажба е в рамките на четири дена от излизането на имота в реклама. Две до четири седмици обикновено ако са изпълнени условията описани по – горе. Три до шест месеца ако се опитвате да постигнете по  – висока от настоящата пазарна цена на имота Ви. Често се случва продажбата на имота не се подчинява на пазарната логика, а на късметът на продавача.

Изискуеми по закон:

 • Скица за земята и Схема за сградата от АГКК (Кадастъра). Ако има неточности в квадратурите или не сте декларирани като собственици в Кадастъра това трябва да се коригира. По – сложни са случаите, в които имотът въобще не е нанесен в Кадастъра, тогава процедурата се удължава с около две то три седмици ако няма усложнения и се оскъпява;
 • Данъчна оценка. За да вземете „чиста” Данъчна оценка, трябва да сте заплатили данъка на имота ако е вече изискуем;

Някои Нотариуси или Банки (ако имотът се купува с ипотечен кредит) могат да изискат да им представите и:

 • Удостоверение по чл.47 във връзка с чл.48 от ПВ (Удостоверение за тежести), от което да е видно има ли някакви тежести върху имота: ипотеки, съдебни искове, договори за наем, право на ползване и тн;
 • Удостоверение по чл.87 от ДОПК – за липса на съдебно изискуеми задължения към държавния бюджет. Това удостоверение е важно, защото има закон, според който Държавата има право да развали сделката Ви ако няма друг начин, по който да удовлетвори вземанията си от Продавача.

Допълнителни:

 • Удостоверение за гражданско състояние;
 • Удостоверение за наследници;
 • Удостоверение за наличие на режим на собственост; и т.н.

За да ви отговорим на този въпрос ще трябва да се свържете с нас: office@royals.bg, 052 / 600 282, 052 / 801 005;

 • срещаме се за да си поговорим и да определим / разберем правилните критерии, на които трябва да отговаря имотът, който търсите;
 • организираме / провеждаме огледи;
 • харесваме имот, започваме преговори;
 • договаряме цена, оставяме депозит за договаряне на цена. Обикновено 1 000 или 2 000 евро, в зависимост от цената на имота, който искаме да договорим;
 • след като сме договорили цената, подготвяме Предварителен договор за покупко – продажба и заплащаме 10% от продажната цена на Продавача;
 • в рамките на две до четири седмици (понякога повече, ако има особености по собствеността или учредяване на ипотека) удостоверяваме сделката пред Нотариус (разписваме Нотариален акт) и заплащаме остатъка от продажната цена;
 • след разписването на Нотариалния акт и заплащането на пълната продажна цена, посещаваме имота, който купувате / продавате и разписваме Приемо – предавателен протокол, който удостоверява състоянието на имота, наличието на мебели и оборудване, предаването на ключовете от имота и показанията на електромер и водомер;
 • след като сте получили новия си Нотариален акт, трябва да отидете до ВиК и Компанията за електроенегрия и да прехвърлите партидите на свое име. Добре е да отидете и до Кадастъра за да декларирате, че вече Вие сте собстеници на този имот. От 01.01.2019г, новите собственици НЯМАТ задължение да декларират имотите си пред данъчните, това се прави от Нотариусите.

Когато харесате имота, преди дапредложите цена за него, е добре да се запознаете със собствеността и доумнталната изрядност на сградата или парцелът.

 • попитайте познати, които вече са  минали през този процес дали биха Ви препоръчали Агенцията или Консултантът, с който са работили;
 • разгледайте офертите в интернет, обърете внимание кой предлага най – прозрачна и пълна информация, кой е виждал имота (снимките му са различни от останалите реклами за един и същ имот), кой си е направил труда да начертае и разпределение, кой можете да открието лесно и отговаря бързо и изчерпателно на зададените му въпроси;
 • харесате ли си Консултант, доверете му се и направете огледите си на всички оферти, независимо дали са на неговата Агенция или други, само с него. По – удобно и ефикасно е да работите с един човек, който добре познава Вашите изисквания, отколкото да Ви се налага всеки път да обяснявате отново и отново, че не искате това или онова и Ви водят по имоти, които въобще не отговарят на Вашите изисквания;
 • първо посетете няколко банкови офиса и разберете с Вашите доходи, какъв максимален кредит би Ви отпуснала банката, за да знаете какъв е максималният бюджет, с който разполагате за покупката.
 • след като изберете имота, който Ви харесва, банката ще Ви даде списък с документи,които трябва Вие и Продавачът да подготвите, за да може Банката да вземе решение дали да отпусне кредита.
 • прави се оглед на имота с Оценител посочен от Банката и на база на Оценката на имота, която той ще изготвие, Банката обикновено отпуска между 70 и 90 % от нейната стойност;
 • след като сте одобрени за кредита се подписва Договор за кредит с Банката, който се заверява в деня на удостоверяването на сделката пред Нотариус заедно с Нотариалния акт за покупко – продажба;
 • след това се вади ново Удостоверение за тежести, от което е видно, че Банката е първи по ред кредитор в рамките на три дена след Нотариалния акт. След като Банката получи таково Удостоверение за тежести превежда ипотечният кредит / остатъкът от продажната цена към сметката на Продавача;
 • трябва да предвидите между 600 и 1000 лева допълнителни разходи по отпускането на ипотечния кредит;

При Покупка:

 • нотариални такси, местен данък, такса по вписване на сделката в Агенция по вписванията и банкови такси по превеждането им – около 4-5 % от продажната цена на имота, който купувате;
 • ако купувате с ипотечен кредит – оценка на имота, разглеждане на документи, нотариални такси – сумите могат да варират, но бъдете готови с 600-1000 лева.
 • комисионо възнаграждение за Агенцията, ако сте ползвали услугите на такава;

При продажба:

 • изготвяне на документи – ако няма нередности по документацията и данъците между 70 и 120 лв, в зависимост какви и колко документа са налага да подготвите. когато продавате сграда и земя скиците и тежестите са по две;
 • възможно е при договаряне на сделката да се договорите с Купувачът да си поделите по някакъв начин разходите за нотариални такси;
 • комисионо възнаграждение за Агенцията, ако сте ползвали услугите на такава;

Ако сте физическо лице и продавате само един имот в рамките на една година – след 3 години.

Ако имотът е оснвно жилище Вашият съпруг / а ще трябва да разпишат Декларация за съгласие за продажба, възможно е Нотариусът да ги покани да се разпишат и в Нотариалния акт.

Въпреки ,че името на съпругът / а не фигурира в Нотариалния акт, той / тя автоматично става собсвеник на 50% от закупения имот по СИО, освен ако нямате разписани Предбрачен или Следбрачен договор, който определя друг тачин на разпределяне на собствеността върху движимото и недвижимото имущество закупено по време на брака.

Може. Процедурата е по – сложна и дълга. Добре е да си наемете адвокат, който да я придвижи от Ваше име. Има възможност Агенция по закрила на детето или Съдът да Ви откажат.