Услуги

Видове услуги предлагащи Роялс недвижими имоти

Консултации при продажба на недвижим имот

Оглед на имот, изготвяне на сравнителен анализ на аналогични съседни имоти, помощ при оценка на справеливата реална пазарна цена на имота, изготвяне на обхватен маркетингов план за продажба, включващ всички възможни рекламни способи за продажба на имота.

Консултации при покупка на недвижим имот

Професионален анализ на подходящите район, цена и качество на търсения имот, организиране и фактически оглед на избрани най-подходящи реални предложения, преговори и договаряне на най-изгодни условия за сделка на избрания имот.

Консултации при отдаване и наем на недвижимо имущество

Юридически, правни и административни консултации

Изготвяне на всички необходими документи за извършване на сделка – предварителен договор, банка –кредитор, норатиус и др.

Консултации при кредитиране от банка

Помощ при избора на най-изгодни възможности за кредитиране, преференциални условия, директно обслужване от мениджър в избраната банка

Консултации при застраховане на недвижимо имущество

Преференциални условия, специални отстъпки, избор и сравнителен анализ между различни застрахователни дружества

Извършване на довършителни строителни работи и интериорен дизайн и обзавеждане

Рент-а-кар услуги

Всички класове автомобили, преференциални цени